Szeleczky Zita színművésznő honlapját találja itt a tisztelt látogató.

2015. április 20-án lesz Szeleczky Zita művésznő születésének századik évfordulója.

Ez alkalomból szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazon magyar testvéreimet itthon és szerte a nagyvilágban, akik személyesen találkoztak vele, akik tisztelték és tisztelik, akik szerették és ma is szeretik, továbbá mindazokat, akik csak lemezeiről és filmjeiről vagy hírből-hallomásból ismerik művészetét. Külön köszöntöm a Szeleczky Zita baráti Kör tagjait.

Ma is fénylő csillag a magyar színjátszás egén, aki tehetségét és szépségét felülről jövő, isteni ajándéknak tartotta egész életében. Nem csevegni, vagy félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni az embereket, tenni a hazáért és bízni a magyar erőben! Amint ezt ő tette: fantasztikus hittel és elhivatottsággal, az elmúlt évszázad derekán még itthon – a nemzet kishúgaként, az emigrációban modern Dérynéként.

A magyar költészet echós szekerén bejárta a világot, s a szépséges szülőhaza gyönyörű tájait, csodás emlékeit állította hallgatósága elé, szívvel, érzéssel, megejtő varázzsal, ugyanakkor mély fájdalommal, de soha ki nem hunyó reménysugárral, megrázó erővel – mégis annyi bájjal és szépséggel.

A magyarság megmaradásának egyik kulcsa mindig az volt, hogy íróink, költőink, előadóművészeink nyíltan sorsközösséget vállaltak a nemzettel. Művészeinknek ez mindenkori kötelessége!

Tárgyi emlékeit emlékházak, emlékszobák, múzeumok őrzik. A közel-múltban  Hit és magyarság címmel megjelent életéről egy könyv, elké-szült hangzó anyagaiból 13 CD, egy dokumentumkiállítás, sőt több színmű is!  Mindezek egy része megtalálható e honlapon, de ide kerül- nek azok is, melyek a terjedelemük miatt nem kerülhettek be az említettel közé.

Tisztelettel kívánok minden kedves érdeklődőnek tartalmas olvasást, filmművészetének, versmondásának rövid részletei megtekitését ill. meghallgatását s gyönyörködést a közölt fényképekben.

Jávor Zoltán
művésznő szellemi hagyatékának gondozója, rokona és keresztfia