Életrajz

1915.

április 20.
Budapesten született. édesapja szeleczi és boczonádi Szeleczky Emmánuel mérnök, édesanyja négyesi Négyessy Amália.

1921.

Gárdonyi Géza elemi népiskolában,

1925.

szeptemberétől a Veres Pálné Leánygimnáziumban tanul, itt érettségizik 1933-ban jeles eredménnyel.

1933.

őszén felveszik a Színművészeti Akadémiára.

Vizsgaelőadásain szinte kivétel nélkül főszerepeket játszik: Katona József Bánk bánjában Melindát, Moliére Tartuffe-jében Dorinát, Rudolf Besier Ahol tilos a szerelem című színművében Barrett Erzsébetet és Pirandello Hat szerep keres egy szerzőt című színművében a Mostohalányt. Estéit a Színházban tölti, megnézi az előadásokat – amiből sokat tanul. Növendéktársaival együtt rendszeresen statisztál a Nemzeti Színházban.

1936.

Balogh Béla rendezésében elkészült az 50. magyar hangos-film a Méltóságos kisasszony,  amit a következő esztendőben  mutatnak  be. Ebben első filmes főszerepét, Liliant alakítotja.

Március 8.
bravúros beugrással Szörényi Éva szerepét, Seymour Jane-t Albrecht VIII. Henrik című drámájában, áprilisában Kállay Miklós A roninok kincsében Kacsurát játszik.

május 30.  
A diploma átvétele után, Ódry Árpád biztatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa., havi 60 pengő díjazással.
(A darabot A bécsi Volkstheaterban a Nemzeti Színház vendégjátékán is előadják)

További színművek és szerepek

Shih I. Hshiung: Gyémantpatak kisasszonyban a  Komorna, Andai Ernő Áruház című színművében Jenny, az eladónő.

1937.

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című színművében Ledér.

Május
A Nemzeti Színház rendes tagja.

Szeptember 3.
A Nemzeti Színház centenáriumi ünnepség-sorozatának keretében bemutatták Gaál József A peleskei nőtárius című színművét, amelyben Fannyt és Erkelnét,  Shakespeare Szent-ivánéji álomjában  Titánát játszik.

1938.

Németh László Villámfénynél című darabjában a Nemzeti Kamara-színházban Sata szerepében bravúros sikert arat. Ezzel a kiugrással a színház vezető színészeinek sorába lép.

A színházi sikerrel párhuzamosan megkezdődött filmes karrierje is. Jókai regényének a Fekete gyémántoknak filmváltozata, amelyben Evilát, a szegény parasztlányból úri nővé fejlődő hősnőt alakját for-málja.

Ez után főszerepek sora következett:

  • A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon szerepel Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjében mint Ledér,  és két Shakespeare mű, a Szent-ivánéji álom és az Ahogy tetszik szabadtéri adaptációjában.
  • Johannes Linnankoski–Kovách Aladár Dal a tűzpiros virágról című hangjátékában Berkenyevirág,
  • Ódry Árpád pártfogásának köszönhetően, akadémista éveitől kezdve rendszeresen szerepelt versekkel, dalokkal a Magyar Rádió élő adá-saiban és hangjátékokban egyaránt.
  • Harsányi Zsolt A zenélő óra című színművében Éva. Partnere Jávor Pál.

1939.

Január
A protestáns bálon megismerkedett későbbi férjével, Hal-ten berger Gyulával.
Dario Niccodemi Hajnalban, délben, este című szerelmi játékában Annát játsza, partnere Szabó Sándor.
A Nemzeti társulatának titkos szavazása alapján megkapja a legtöbb-re értékelt fiatal kollégának járó Farkas–Ratkó-díjat.
Tamási Áron Énekes madár című színművében Gondos Magdolnát,


Mikszáth–Harsányi A Noszthy-fiú esete Tóth Marival női címszere-pét, a Bercsényi huszárok című filmjében, Lichtenstein Évát alakítja.
Megalakul a Szeleczky Zitáért Rajongók Klubja (SZRC).

1940.

január 13.
Fellép a Magyar-Finn Társaság művészestjén, a Zeneakadémián.
Bánky Róbert stagione társulatával a debreceni Csokonai Színházban vendégszerepel: A Noszty-fiu esete Tóth Marival című darabban.
A Turul Szövetség húsz éves jubileuma alkalmából rendezett finn es-ten Johannes Linnankoski–Kovách Aladár Dal a tűzpiros virágról című művének jeleneteiben szerepel.
A pécsi öreg diákok vidám estjén is föllép, a  Zeneakadémián.
A debreceni Csokonai Színházban vendégszerepel, Dario Niccodemi Hajnalban, délben, este című darabjával - Szabó Sándorral

Március 15.
Az egyetemi ifjúság ünnepélyén Ady verseket szaval.

Shakespeare Romeo és Júlia című drámájában Júlia, partnere Szabó Sándor, vele lép fel Nyíregyházán is a Niccodemi darabban.

Junius 8.
Kálvin téri templomban házasságot köt Haltenberger Gyulával,. a Dobsinai út 1. és Nárcisz utca 39. szám alatt lévő sarok-telken építetik föl otthonukat.

Október 26.
Az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szent István Baj-társi Szövetségének Erdélyért rendezett díszhangversenyén lép föl a Zeneakadémián.
Bemutatják Babay József Rózsafabot című regényének filmváltoza- tát. Pályafutásának egyik legemlékezetesebb alkotásában Katalint, a vak leányt alakítotja.

November 30.
Bánky Róbert stagione társulatában Tóth Mariként vendégszerepel a Miskolci Nemzeti Színházban.

1941.

Május 10.
Henrik Ibsen Peer Gynt című drámájában Solvejget ala-kítja, partnerei Peer Gynt szerepében Apáthy Imre, Jávor Pál és Lehotay Árpád.

Németországi vendégszereplésre készül Nemzeti Színház Vörös-marty Csongor és Tündéjével, Tünde szerepére kérte föl Németh Antal. Ezt többször is visszautasítja, Ledért játszaná, amiben nagy sikere volt. Németh Antal a színész-kamara elé vitte az ügyet, és Szeleczky Zita eltávolítását kérte a Nemzetiből. A Színészkamara helybenhagyta az igazgató kérelmét, amit azonban az Országos Színművészeti és Filmművészeti Kamara Fegyelmi Tanácsa, az óriási sajtóvisszhangra tekintettel, félévi eltiltásra mérsékelt.

Ennek következményeként – alig négyéves tagság után Szeleczky Zita megvált a Nemzeti Színháztól.
A Bethesda Kórházat fenntartó Református Egyházi Alapítvány javára rendezett művészesten lépe fel a Zeneakadémián.

Június 26.
Nagyváradon, a Szigligeti Színházban szerepel Szabó Sándorral a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének jótékony célú díszelőadásán. Az est második részében Dario Niccode-mi Hajnalban, délben, este című szerelmi játékát adják elő.

Augusztusban megjelenik a Madách Színház évadnyitó társulati ülésén.

Augusztus–november
Olaszországban filmezik: a Tentazione című filmet forgatják, partnere Kiss Ferenc.  

Október 10.
Bemutatták Jacobi – Szirmai Leányvásár című operett- jének filmváltozatát, Gergely Lukréciát alakítjta, partnere Sárdy János.
A 1930-as években készült Rózsafabot című filmet a Royal Apollo mozi mutatja be.
Az erőltetett munkatempó és a külföldi filmezés legyengítette  szervezetét, A Szent János Kórházban gyógyítják. Az 1941–1942-es évadban orvosi tanácsra végül nem kötött színházi szerződést.

1942.

Március 15.
Felépülése után első nyilvános fellépése a Magyar Műve-lődés Házában rendezett ünnepi kívánsághangversenyen történt.

Április-májusban
Galyatetőn pihent. Családja a Sas-hegy lejtőjén, az akkori Zólyomi úton telket vásárolt Zita nevére. Ez volt az egyetlen tulajdonában lévő ingatlan, - amelyet a későbbi népbírósági ítélettel elkoboztak.

Június 21.
Grieg-Ibsen Peer Gyntjéből Solvejg-dalát énekeli a Vöröskereszt javára rendezett kívánsághangversenyen a Magyar Mű-velődés Házában. Még ebben a hónapban levelezőlap-sorozat jelent meg róla, a befolyt jövedelem teljes egészét a népfőiskola céljaira fordítotja.

Augusztus
Berlinbe utazik, csatlakozik a német filmkamara, illetve propagandaminisztérium meghívására odaérkező magyar művész-társakhoz.

Augusztus-szeptember
Az 1942–1943. évadra ajánlatot kapott Bánky Róberttől – az Új Magyar Színház igazgatójától – Dumas A kaméliás hölgy címszerepére.

Ezzel egy időben Fényes Szabolcs – a Fővárosi Operettszínház igaz-gatója – kérte fel Huszka – Szilágyi: Mária főhadnagy című operett-jének címszerepére. Végül ez utóbbi szerződését fogadta el. Megromlott házassága következtében egyre többet tartózkodott férjétől távol, családja körében.

A Szeleczky család új otthonát a Serleg utca 8. szám alatti villa első emeletén rendezte be.

Szeptember 23.
A Mária főhadnagyban Lebstück Mária nadrágos-szoknyás szerepében primadonnaként debütál. A mű 256 előadással a korszak legnagyobb operett-sikerének bizonyult

November.
A tragikusan elhunyt Horthy István emlékére Füredi Imre megkomponálta a Ha vissza nem jövök című dalt, amelyet Zita énekelt hanglemezre. A lemez másik oldalán Petőfi Sándor Föl a szent háborúra című versét rögzítették. A bevételből származó teljes jövedelmét a Magyar Vöröskeresztnek ajánlotta fel.

December 6.
A Színházi Magazin Lássuk a szerzőt! című hangversenyén Huszka Jenő szerzeményeket énekelt – a szerző zongora-kísé-retével a Zeneakadémián.

december 29.
Bemutatták Matolcsy Andor regényének film-változatát  a Gyávaságot, amelyben Mari szerepét játszotta. Ez volt 1942-ben az egyetlen Szeleczky-film.

1943.

Augusztus 19.
Bemutatták a Magyar Kivánsághangverseny című esztrád filmet, a korszak népszerű műfajának, a honvédek szórakoz-tatására összeállított műsor filmes változatát, amelyben a közönség kedvencei léptek fel egy-egy műsorszámmal. Szigethy Ferenc Egy kilós tábori csomag című versét mondta ez alkalommal.

November 4.
Protestáns irodalmi délutánon szerepelt a rádióban.

November 21.
A hadigondozottak segélyezésére rendezett hangver-senyen lépett föl - a Kálvin téri református templomban.

1944.

Január 14.
A Madách Színházban vendégszerepelt, Rössner Első Anna és Harmadik Károly című kétszemélyes darabjában Annát játszotta, partnere Várkonyi Zoltán. A darab közel száz előadást ért meg.

Február
Megkezdődtek Cronin Nevet az Isten című drámájának próbái.  Ebben az Orvosnőt játszotta. A bemutatóra azonban nem került sor, a német megszállás után azonnal bevonták Pünkösti Andor és Károlyi István igazgatói engedélyét.

Június 4.
A berlini Renaissance Theaterben vendégszerepel Rösler Endre operaénekessel.

Augusztus
A Nemzeti Színház új igazgatója, Kovách Aladár vissza-szerződteti, ez alkalomból Anouilh Orpheusz és Eurudike című drámájában Eurüdiké szerepét kapja. A bemutató azonban, az újabb igazgatóváltás következtében, Kiss Ferenc műsorpolitikai nézetei miatt nem jött létre.

Október 1.
Bemutatták utolsó magyar gyártású filmjét:  Kerecsendi Kiss Márton drámájának adaptációját – Az elsőt, melyben  Lidit játszotta.

Október 29.
A Magyar Művelődés Házában rendezett hungarista esten elszavalta Petőfi Sándor Föl a szent háborúra című versét.

November 4.
A magyar katonarádió Színészek tábori postája című új műsorának Szeleczky Zita volt az első vendége.

November 22.
A Budavári Palotában megtartott hungarista esten megjelent, ill. megjelenésre kötelezett volt az ország kulturális életének számos, párton kívüli kiválósága is: többek között Cserépy László, Dohnányi Ernő, Kiss Ferenc, Páger Antal, Szilassy László és Vaszary János.

December 2.
Gárdonyi Géza Annuska című vígjátékának címszerepe  volt az utolsó hazai bemutatója a nemzetiben. A  Színház Blaha Lujza téri épülete a bombatalálatok következtében megrongálódott, a ezért az előadást a Fővárosi Operettszínház épületében tartották.

December 9.
Ibsen Solness építőmesterének próbái megkezdődtek, de Budapest körülzárása miatt a bemutatóra nem került sor. Kézdi Kovács Antal Csiki Borka tánca című filmjét kezdték forgatni amiben a címszerepet játszotta. A szovjet csapatok előrenyomulása miatt  ennek felvétele félbeszakadt.

December 10.
Alfréd testvérével Kőszegszerdahelyre utaznak, ahol csatlakoztak édesanyjukhoz és Olga nővérükhöz.

1945.

Március 17.
Családjával elhagyta Magyarországot. Ausztriában, a dél-tiroli tartományban fekvő Imst városkában telepedtek le.

Április 16.
A Reggel című újság írta: „Szeleczky Zita Sopronban ön-gyilkos lett.” A budai rendőrség politikai osztálya által elfogott Haltenberger Gyula megerősítette ezt a később álhírnek bizonyult információt.

1946.

Március 1.
Az olaszországi Appianóba (Dél-Tirol) menekül. A Buda-pesti Népbíróság elfogató parancsot adott ki a külföldön tartózkodó Szeleczky Zita ellen. Először a szovjetek elleni háborúra való uszítás címén kérték kiadatását, később már háborús bűnösként tartották számon és hazaárulással vádolták.

1947.

Február 18.
Az igazságügyi minisztérium diplomáciai úton kérte kiadatását.

Február 29.
Édesanyja és testvérei megérkeztek Appianóba.

Szeptember 14.
A kivándorlás könnyebb ügyintézésre Genovába  költözött, családja október 24-énkövette,

November,
Rómába utazik egy filmszerződés ügyében tárgyalni.

November 17.
Budapesten kitűzik büntető perének első tárgyalási időpontját: 1947. december 20-ra, (Amit később elhalasztottak).

November 25.
Budapesten Haltenberger Gyula kezdeményezésére kimondták a válást a feleség ismeretlen hollétére hivatkozva.

1948.

Január 14.
A tanúk kihallgatásával megkezdődött bűntetőperének tárgyalása.

Február 7.
Távollétében háromévi börtönbüntetésre és teljes va-gyonelkobzásra ítélték, Serleg utcai lakását lefoglalták és kiürítet-ték.

Június 5.
Bátyjával megérkezetek Argentínába. Édesanyja és nővére hamarosan követte őket, végül Buenos Airesben telepedtek le. Haltenberger Gyula szintén kivándorolt, kapcsolatuk pusztán baráti maradt.

Augusztus 4.
A Buenos Aires-i Német Színház (Neue Deutsche Bühne) társulatában lépett fel: egy heti tanulással Karwin: Das Kleine Fraulein Ypsilon című színdarabjának címszerepébe ugrott be, Angelica Hauff helyett. Ettől kezdve aktív szerepet vállalt a német társulatban, ahol nem csak rendezett és játszott, de rövid ideig az igazgatói teendőket is ellátta.

Október 10.
Elsőként állt színpadra az Argentínába emigrált magyar színészek közül. A magyar költészet gyöngyszemei – Balassátol napja-inkig címmel 36 költeményt adott elő a Biblioteca del Consejo de Mujeres színpadán.

A sikeres előadóestet sorozatos fenyegetőzések előzték meg a poli- tikai érzelmektől súlyosan túlfűtött magyar kolónia egyesinek köré-ben.

Október 24.
Szeleczky Zitához az irodalmi esten csatlakozott Kere-csendi Kiss Márton író és több emigráns magyar színész: Páger Antal, Komár Júlia, Hajmássy Miklós és Cselle Lajos.

November
A Buenos Airesben tartózkodó magyar színészekkel közösen megalapították a Magyar Színjátszó Társaságot.

December 08.
Bókay János Feleség című vígjátékában Annát alakí-totja a Magyar Színjátszó Társaság Buenos Aires-i bemutatóján.

1949.

Február 12.
Vaszary János Féltékenység című vígjátékában, az Orvosnő szerepében vállalt utoljára szerepet a Magyar Színjátszó Társaság tagjaként. Szeleczky Zita a magyar klasszikus színdarabok bemutatását szorgalmazta, amellyel a főként magánszínházi múlttal rendelkező kollégák nem értettek egyet. Heves műsortervbeli viták következtében nem sokkal a bemutató után kivált a társulatból. Ettől kezdve önálló estjeivel szerepelt.

Május 30.
Kerecsendi Kiss Márton Magyar Rozika című magánjele-netével lépett fel Buenos Airesben.

Még ebben az évben elkészítette Slágerparádé 1900-tol napjainkig című zenés összeállítását, amelyben több évtized slágereit adta elő, korhű ruhákban.

Június 7.
Budapesten, a telekkönyvi hivatalban bejegyezték Sas-hegyi ingatlanjának elkobzását.

December–május
Hat hónapos turnéra indult Brazíliába, többek között Rio de Janeiro és Sao Paulo környékére. Irodalmi estjével és a Magyar Rozikával a brazil kultuszminisztérium dísztermében is fellé-pett. A legnagyobb brazil rádió, a Radio del Estado félórás műsorá-ban mutatkozik be. Rio de Janeiróban egykori partnerével, Szilassy Lászóval szerepel,  és több napig élvezte a Szilassy család vendég-szeretetét.

1950.

Január 28.
A Vila Pompeia és Környéke Nőszövetség szervezésében irodalmi estet tart-

Június 4
Felolvasó estet tartot spanyol nyelven egy Buenos Airesi építész magán-hangversenytermében. Madách Imre életét ismertet-te, és részleteket adott elő Az ember tragédiája című drámai költe-ményéből - Dr. Miklós Elemér fordításában.

Augusztus 19.
A chacói magyarok Szent István-ünnepélyén lépett föl Villa Ángelában,  amikor megérkezett a  távirat,  hogy őt kérik fel a Vivir un instante (Egy pillanatig élni) című argentin film második női főszerepére.

1951.

Május 3.
Mar del Platán bemutatták a Vivir un instante című filmet. A stáblistán Diana Toldy néven szerepelt; Vilmát, a lengyel emigránsnőt alakította. Még ugyanebben az évben próbafelvételeket készítettek vele egy következő filmre, ami a baloldali támadások következtében nem valósulhatott meg.

Október
Új színtársulatot alapítot: az Argentínai Magyar Nemzeti Színházat, Komáromy Andor, Németh Thyra, Permetey Kornél, Szá-raz István, Tóth Ferenc, Király Lajos, Dombay Jenő és Papp Kálmán közreműködésével. Az együttes Szeleczky Zita igazgatásával közel másfél évig működött, összesen nyolc színművet mutattak be. Játszóhelyük a Buenos Aires-i Biblioteca del Consejo de Mujeres színházterme volt.

November 10.
Bókay János Ragaszkodom a szerelemhez című víg-játékával mutatkoztak be, Szeleczky Zita Bajor Mimi szerepét alakí-totta.

November.
Az argentin televízió fél órás magyar műsort közvetített. Szeleczky Zita magyar nótákat énekelt, hangszeres kísérettel.

1952.

Január 19.
Madách Imre Az ember tragédiája című színművét már irodalmi est keretében. Az előadást ő rendezte, és Éva szerepét alakította.

Március 9.
Katona József Bánk bán című történelmi drámájában Me-linda volt, nevéhez fűződik a rendezés is. Az előadáshoz öt díszletet készítettek, a harminchat szereplő korhű kosztümökben lépett a Buenos Aires-i közönség elé.

Március 15.
Közreműködésével a Buenos Aires-i magyarok megemlé-keztek az 1848-49-es magyar szabadságharc évfordulójáról, majd levetítették a Gül Baba című filmet.

November 22.
Az Argentínai Magyar Nemzeti Színház utolsó előa-dásán, Ibsen Rosmersholm című drámájában Rebecca West szerepét játszotta.

A színház következő évadjára meghirdetett előadások - Kisfaludy Károly: Csalódások, Herczeg Ferenc: A Gyurkovics lányok, Harsányi Zsolt: A bolond Ásvayné, Kacsóh Pongrác: János vitéz, G. B. Shaw: Candida, Csepreghy Ferenc: Sárga csikó – a súlyosbodó anyagi problé-mák miatt nem valósulhattak meg.

1953.

oktober 5.
Fritz Schwiefert Dreimal Eva című vígjátékában a cím-szerepe(ke)t alakította a Deutsche Kammerspiele színpadán.

november 21.
Az Asociación Argentino-Europea Egyesület műsoros táncestélyén több számmal fellépett.

1954.

Január
A Buenos Aires-i Mindszenthy Tudományos és Társadalmi Akadémia rendes tagjává választotta.

November – 1955. március
Kanadában turnézik. Műsoros estjeivel számos nagyvárosban szerepel: Windsor, Toronto, London, Delhi, Welland, London, Brantford, Hamilton, Montreal. Fellépésein gyakran vetítetik népszerű filmjeit.

December 12.
A clevelandi magyar rádióban riportot készítettek vele.

1955.

Március 22–23.
Asztalos Miklós Alterego című művét németre for-dítotja Eine Nacht in Siebenburgen címmel; a Deutsche Kammer-spiele bemutatóján Alvinczy Krisztinát alakítotja.

Május–június  
Néhány hónapot Svájcban és Németországban töltöt.

Július 1.
A torontói rádió magyar adásában Hudák Ernővel beszél-getet.

1956.

November 14.
A magyar forradalom eseményeinek hatására megírta a Mensaje-t (Felhívás a Világ és Argentína asszonyaihoz), s ez több nyelven elhangzott az argentin rádióban. Éhségsztrájkba kezdett, melyről csak az elnöki palotából érkezett üzenet hallatán mondott le: „Ne haljon éhen, inkább éljen a hazájáért!” Argentína elnöke kihallgatáson fogadta.

Az állami rádió egy több hónapos előadássorozatra kérte fel. Spanyo-lul tartott előadásokat Magyarország történelméről, a magyar iroda-lomról és művészetről, valamint a magyar nők helyzetéről. Később ezek a Szabad Magyarság című amerikai magyar újságban is megje-lentek.

1957.

Október 5.
Magyarország, a népek Krisztusa címmel megszületett

1956-os, az első gyásznapi műsora, melyet a szabadságharcok versei-ből állított össze, párhuzamot vonva az 1848-49-es eseményekkel. Kossuth beszédét idézte, amelyből kiderült, hogy Lord Palmerston ugyanúgy Ausztria „belügyének” nyilvánította az orosz betörést, akárcsak 1956-ban Eisenhower a keleti blokk belső ügyének tekin-tette a magyarországi szabadságharc vérbefojtását.

November
A Teatro Nacional Cervantes-ban (az Argentin Nemzeti Színház) Argentina, Hungria te agradece… (Argentína, Magyarország köszöni neked…) címmel előadást rendezett. Nevét szerénységből nem tüntette fel a plakátokon.

1959.

November
Az Amerikai Egyesült Államok magyarlakta városait járta óriási sikerrel. A baloldali intrika ellenére ezúttal az ellenséges sajtó is Szeleczky „mennybemeneteléről” írt. Műsorai: A magyar költészet gyöngyszemei, Magyar Rozika Amerikában, Slágerparádé, Magyar-ország, a népek Krisztusa, Huszka Jenő-est.

1960.

December
Az Amerikai Egyesült Államokban megjelent első hang-lemeze: A magyar költészet gyöngyszemei.

1961.

Szeptember 9.
Washingtoni előadóestjén Hajmássy Ilona, az 1930-as, 1940-es évek hollywoodi sztárja köszöntötte.

1962.

Június 7.
Meghal édesanyja.

Még ebben az évben nővérével az Egyesült Államokba költözött. Los Angelesben telepedtek le (1132, El Centro Avenue, Hollywood 90038).

1963.

Augusztus 8.
Házasságot köt Illés Pál Gézával, a hollywoodi Illés testvérek nyomdájának társtulajdonosával. A házasság nem bizonyult tartósnak.

1963–1968.

Új műsorokat állított össze:

Nagy magyar nótaest,

Üzennek a csillagok (Ady Endre, Mécs László, Szabó Lőrinc, Reményik Sándor verseiből), Huszka-est (válogatás öt operett legszebb dalai- ból), a Dráma, vígjáték, zene, tánc, a Régi nyár, magyar nyár, Nyár-este volt…

Gyakran lépett fel amerikai női klubokban. International Hit Parade, Evolution of Hungarian Music, Music of Hungary es Cultural Kaleido-scope címmel előadásokat tartott a magyar zenéről és magyar nép- és műdalokról a pentatóniától az operettekig, a magyar nótától a klasszi-kus magyar zeneszerzőkig.

December
A hollywoodi San Fernando-völgybe költözik nővérével (3475 La Sombra Drive, Hollywood 90028).

1968.

Wass Alberttel kölcsönösen keresték egymást és levélben tartottak kapcsolatot, személyes találkozásuk később történt.

November
Kanadába látogat, több albertai városban fellépett.

1969.

December
Krisztus Urunk áldott születésén... címmel jelenik meg a karácsonyi albuma, dupla lemezzel. (Gyermekeknek és felnőtteknek)

1970.

Augusztus
Edmontonban lemezre kerül Kerecsendi Kiss Márton–Cserépy László Magyar Rozika Amerikában című magánjelenete.

Az amerikai vonatkozásokat Cserépy László írta. Még ebben az évben elkészíteti az Édesanyám, lelkem című lemezét is.

1971.

Október 31.
Fellépett az Amerikai Magyar Református Egyesület 75 éves működésének alkalmából rendezett banketten.

December – 1972. január
Mexikóban töltötte a karácsonyt és az újévet.

1972.

Március 30.
Meghalt kedves művészpartnere, Szilassy László. Emlékére nekrológot jelentetett meg Lacikam, Isten veled… címmel.

Március 4.
Utolsó színpadi szerepként Henrik Ibsen Rosmersholm című színművében Rebecca West szerepét alakítotja a Los Angelesi Occidental Center színháztermében. Partnere Szűcs András volt.

Július 24.
Kanadában Winnipeg díszpolgárává választotják.

Szeptember 16.
Ravasz László kilencvenedik születésnapja alkal-mából ünnepséget rendezett a San Fernando-völgyi Református Egyház helyiségében, az est bevételét a nehéz körülmények között élő püspöknek küldik haza.

1973.

Április 7.
Petőfi Sándor születésének 150. évfordulóján Üstökös címmel Petőfi-estet rendezett a Los Angelesi Patriotic Hall színház-termében. Bemutatták Herczeg Ferenc A költő és a halál című egy-felvonásos játékát, Kisjókai Erzsébet Özvegyi fatyol című drámai jelenetét s elszavalták Petőfi Sándor néhány versét.

Szeptember 13.
Megérkezetik Melbourne-be, ausztráliai turnéjának első állomására. Egy hónapos ausztráliai tartózkodása alatt Sydney-ben is fellép. Műsorán szerepeltek a Magyar költészet gyöngyszemei, a Magyar Rozika és Kisjókai Erzsébet Szendrey Julia című színműve. Mindenütt fergeteges tapssal fogadják.

1974.

Május
Ismét ellátogat Ausztráliába. Az öt hónapos turné alatt Sydney és Melbourne környékén vendégszerepel.

Június 28.
Camberwelli fellépése alkalmával megismerkedett Novák Sándorral, az ausztráliai magyarság népszerű előadóművészével, aki 1956-os kivándorlásáig a Déryné Színház tagja volt. Az ismeret-ségből rövidesen házasság lett.

1975.

Április 4.
Los Angelesben Anna szerepében lép színpadra, Dario Niccodemi Hajnalban, délben, este című szerelmi játékában. Partnere Novák Sándor.

Június–december
Szellők szárnyán címmel zenés tarka estet állí-tott össze operett- és filmdalokból, és tréfás jelenetekből. Több amerikai nagyvárosban fellépnek: San Francisco, Los Angeles, Denver, New York, Pittsburgh, Washington, Philadelphia, Rochester, Buffalo, Schenectady, Passaic. A turnéval a házasság is véget ért,  Novák Sándor visszautazik Ausztráliába.

1977.

Január
Kis testvereim, magyar gyermekek címmel új hanglemezt jelentet meg.

1978.

Hangstúdiót rendezett be hollywoodi házában. Az építkezéshez hitelt vett fel. A kivitelezéssel megbízott építőmester szakszerűtlen munkát végzett és azt is félbehagyta. Több éves pereskedés kezdődött, ami csak 1984 februárjában fejeződött be.

1979.

November 10.
A pereskedés mellett egyetlen fellépésre marad ideje: San Franciscoban legkedvesebb filmdalait adja elő. Még ebben az évben megjelenik Zita Sings című lemeze, melyen hat nyelven ad elő népszerű világslágereket.

1980.

Október 5.
Buenos Airesbe látogatott, ahol hosszú évek után újra találkozott bátyjával és Haltenberger Gyulával. Venezuelában is fellépett.

1981.

Szeptember 20.
Buenos Airesben meghalt bátyja, Szeleczky Alfréd.

1983.

December
Barátai biztatására megalapította a Szeleczky Zita Baráti Kört; a tagoknak időnként körlevélben számol be életéről.

1985.

Július 27.
Életének legfontosabb támaszát veszítette el: meghalt nővére, Szeleczky Olga. Ezt követően egyedül kellett törlesztenie a banki hiteleket és fedeznie a hollywoodi ház fenntartásának költségeit. Lemezei mellett közkedvelt régi filmjeit sokszorosítatta, és az emigráns írók műveinek terjesztésében is részt vállalt.

1986.

Szeptember.
Megjelent első verskazettája: Mécs László legszebb verseiből.

1987.

Január 4.
Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Illés Pál. Személyében nemcsak lelki társát, de kiadványainak legfőbb támogatóját veszítette el. A betegség előrehaladtával Szeleczky Zita magához vette volt férjét, és amíg lehetett, otthonában ápolta. Másfél éven keresztül nem vállal fellépést.

Október–november
Kiadásainak fedezésére újabb turnét vállal. „Istennel a hazáért es a szabadságért” címmel II. Rákóczi Ferenc emlékére rendezett előadóestjével több amerikai városban szerepel: Woodbridge, New York, Fairfield, Buffalo, Windsor, Toronto. Távol-létében Marosvölgyi Judit barátnője intézte adminisztrációs ügyeit.

1988.

Március.
A március 15-ére szóló winnipegi felkérésnek – váratlan betegsége miatt – csak késve tudott eleget tenni. Kimerülten, bete-gen lépett fel, ami még inkább legyengítette szervezetét. Veszélyes tüdőgyulladást állapítottak meg, mely több hónapos pihenőre, a további fellépések lemondására kényszeríteti.

December
Gyakran gondolt emlékeinek megírására. Felkérte id. Magyar Bálintot, a Nemzeti Színház volt főtitkárát, segítsen a könyv szerkesztésében. Id. Magyar Bálint és felesége, Siklós Olga életút-interjút készített vele Hollywoodban, de a könyv elkészítésére végül nem került sor.

1989.

Január–december
Jelzálogkölcsönt vett fel hollywoodi házára. Reményik Sándor és  Wass Albert  műveiből  készített  összeállításokat, de ezek – technikai problémák és betegsége miatt – nem jelen-tek meg határidőre.

Hosszan készült arra, hogy zenekari kísérettel előadja filmdalait, de fokozódó gondjai ebben megakadályozták.

1990.

Szeptember 19.
Negyvenöt év távollét után először látogatott haza. Magyarországra. Budafoki rokonainál, keresztfiánál tartózkododik, és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben kap keze-lést.

Október 25.
Részt vett a Bajor Gizi Színészmúzeum újranyitásán.

November 19.
Meghívták a Filmmúzeumba a Leányvásár című filmjé-nek vetítésére.

November 26.
Sztankay István, Pataky Jenő és Darvas Magda közreműködésével híres alakításaiból felvételt készített a Magyar Rádió. Rögzítették Ibsen Rosmersholm, Niccodemi Hajnalban, delben, este, Szigligeti Ede Fenn az ernyő, nincsen kas és Kisjókai Erzsébet Szendrey Júlia című műveknek részletét, s előadta Ibsen - Grieg Peer Gyntjéből Solveig dalát.

November 30.
Visszautazott Los Angelesbe. A magyarországi válto-zások hatására még ebben az évben szétküldi barátainak az 1960-ban Clevelandben megrendezett trianoni emlékünnepélyen elmondott Ima szövegét.

1991.

November.
Három Wass Albert-kazettát jelentetett meg. A látha-tatlan lobogo című verses lemezén van két elbeszélés is, továbbá 1-1 kazettán jelent meg a Kard és kasza, valamint a Hagyaték című regé-nyeinek egy-egy részlete.

1992.

Október 21.
Az emigráció a magyar népért címmel a Budavári Palo-tában rendezett kiállításon műsorainak több plakátja, szórólapja szerepelt.

1993.

Május 15.
Színművészi életművének elismerésül megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, amelyet a Los Angeles-i főkonzulátuson és a Sheraton Hotelban rendezett díszünnepségen dr. Katona Tamás adott át.

Augusztusban
Budapestre látogat, rákospalotai ismerőseinél száll meg

Augusztus 29.
Részt vesz a rákospalotai református templom Isten-tiszteletén és délutáni összejövetelén.

November 6.
A rákospalotai Csokonai Művelődési Ház vendége, a be-szélgetést dr. Katona Tamás vezette.

November 19.
A Nemzeti Színházba látogatott, Sütő András Az Ugató madár című darabjának előadását tekintette meg.

November 26.
Dr. Katona Tamás fogadta az Országházban.

November 29.
Visszautazott Los Angeles-be. Budapesti tartózkodá-sa idején benyújtotta kárpótlási igényét az elkobzott Sas-hegyi ingatlanra és az Ózd-környéki, anyai örökségéből származó földekre.

1994.

Január 17.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága – az 5 hónappal korábban kezdeményezett felülvizsgálati eljárás után – bűncselekmény hiányában a népellenes bűntett vádja alól felmenteti és a Népbíróság 1948. február 7-én hozott ítéletét megsemmisíti.

1995.

Május 6.
A Los Angelesi Magyar Színkör szervezésében szaval a Gloria Victis – Piavetól a Don kanyarig című esten.

Július 8.
A hollywoodi református templomban Nem, nem, soha cím-mel a trianoni békediktátum hetvenötödik évfordulóján emlékestet rendez.

Szeptember 9.
Budapestre érkezik, a Párkány utcában és a Múzeum körúton lakik.

Szeptember 19.
Dunai sétahajózáson vesz részt Gaál Gabriella nóta-énekes barátnője szervezésében.

Szeptember 24.
A kőbányai Pataky István Művelődési Házban lépett fel.

November 10.
Az Érdi Művelődési Házban előadta A magyar költé-szet gyöngyszemei című műsorát, egykori akadémiai növendéktársa, Pataky Jenő és Máté Ottilia nótaénekesnő  közreműködésével.

November 13.
A budavári Magyar Kultúra Alapítvány épületében vallott pályájáról s kedves verseit szavalta. A beszélgetést dr. Kato-na Tamás vezette.

November 29.
A Rózsavölgyi Zeneműboltban hat órán keresztül dedikált rajongóinak.

December 3.
A Sziámi macska című filmjének vetítésén a Szindbád moziban találkozott rajongóival.

December 11.
Visszautazott Los Angelesbe.

1996.

Szeptember 15.
Budapestre látogat. A Múzeum körúton és a Kondo-rosi úton, barátoknál szállt meg.

Szeptember 16.
A Színház- és Filmművészeti Főiskolán átvette gyémánt-diplomáját.

Szeptember 21.
A Történelmi Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozata vitézzé avatta a debreceni református Nagytemplomban. Elszavalta Papp-Váry Elemérné Hitvallás című versét.

Október 26.
Díszvendége az Atrium Hyattban rendezett Magyar Filmesek Világtalálkozójának. Életművét Arany Pillangó-díjjal jutal-mazták.

Október 27.
A Corvin Filmpalotában – a hivatalos program részeként  levetítették Zenelő malom című filmjét.

Október 29.  
Melis György vendége Operaházban

November 16.
A Magyar költészet gyöngyszemei címmel előadó-estet tart a Kálvin-téri református templomban.

November 21.
Visszautazikt Los Angelesbe.

1997.

Augusztus 12.
Ismét Budapesten.

Október 6.
A Püski könyvesboltban dedikál.

Október–november
Néhány napot Lillafüreden, Miskolcon és Nyír-egyházán tölt. Utoljára november 1-én a nyíregyházi református templomban lép fel.

November 6.
Végleges hazatérése előtt visszautazott az Egyesült Államokba. Az útra Újházy Lászlóné kísérte el, aki a csomagolásban segített.

1998.

Július 31.
Lábát Los Angelesben megoperálták. Vérátömlesztést kap, fizikai állapota azonban rohamosan romlik.

Október 17.
Hazaköltözött, az érdi önkormányzat biztosított számára lakást, a Kamilla utca 1. szám alatt álló házban rendezkedik  be.

1999.

Május
Koltay Gábor Sacra Corona című filmjében Szeleczky Zitára tervezte Árpád vezér anyjának szerepét.

Május 19.
A kora reggeli órákban érdi otthonában elesett, comb-nyaktöréssel szállították kórházba, azonnal megoperálták.

Július 12.
Hajnalban, 4 óra 40 perckor elhunyt.

Augusztus 1.
Sok ezer rajongója és tisztelője búcsúzott tőle a budapesti Kálvin téri református templomban. Az Istentiszteletet dr. Hegedűs Lóránt református püspök tartotta.

Augusztus 3.
A Borsod megyei Nekézsenyben lévő családi sírboltban helyezték végső nyughelyére. Beszédet mondott dr. Szé-kely György színháztörténész.

Szépséget a békében
– hitet a háborúban,
– vigaszt az összeomlásban,
– reményt a hontalanságban...
Adhat-e valaki ennél többet nemzetének?!”

(Zászlós Zsóka György)

2000.

Április 4.
Megalakult a Szeleczky Zita Alapítvány.

2003.

Az Alapítvány utolsó ülése.

2004.

Április 22.
A Szeleczky Zita Alapítvány emléktáblát avatott a Budafoki út 10/C szám alatti házon.

2005.

Május 8.
Nekézsenyben síremléket állíttattak az örökösök