HOGYAN LEHET 100 ÉVVEL SZÜLETÉSE UTÁN EGY TEHETSÉGES, NAGYSZERŰ EMBERT ÉS MŰVÉSZT SZAVAKKAL MEGSEMMISITENI?

A HALOTTAK NEM TILTAKOZNAK, NEM BESZÉLNEK, NEM FORDULNAK BÍRÓSÁGHOZ, HOGY MEGVÉDJÉK MAGUKAT. ŐK HALLGATNAK. AKÁR TEHETSÉGESEK, AKÁR NEM. ŐK MÁR HALOTTAK.                                     

ÚGY LÁTSZIK, A MAGYAR TÁRSADALOM EGY RÉSZE TUDATHASADÁSBAN SZENVED - VAGY DEMENTIÁBAN - AVAGY HAMIS TÖRTÉNELMI ISMERETEKET SZERZETT ISKOLAI TANULMÁ-NYAI SORÁN...  MINDEZ KITŰNIK SZ. SZ. ÚJSÁGÍRÓ CIKKÉBŐL, MELY AZ AMERIKAI NÉPSZAVÁ-JBAN 2015. MÁJUS 6-ÁN JELENT MEG  „A NEMZET TUD MEGBOCSÁJTANI” CIMMEL..           

DÖBBENETES, HA VALAKI TOLLAT FORGAT, ENNYIRE NEM ISMERI A KORABELI ÍRÁSOKAT, EGY SZINÉSZNŐRŐL, AKIT  1884-BEN,  FIATAL TEHETSÉGEK  ELISMERÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁ-SÁRA  ALAPITOTT FARKAS-RATKÓ  DIJJAL JUTALMAZTAK MÁR 1939-BEN. DÍJ ÉRTÉKÉRÓL TUDNI KELL, HOGY TITKOS SZAVAZÁSSAL DÖNTIK EL A SZÍNHÁZ MUNKATÁRSAI,  A MŰVÉ-SZEKTŐL JEGYSZEDŐN ÁT A PORTÁSIG EGYARÁNT,  AMIBEN  MINDENKI LEADJA SZAVAZA-TÁT! A KITÜNTETETT,  AKI HAMAROSAN  A NEMZETI SZINHÁZ TÁRSULATÁNAK VEZETŐ SZÍNÉSZNŐJE LETT!

A KORABELI KRITIKUSOK SZINHÁZI SZEREPLÉSEIT KIVÁLÓ, KITÜNTETŐ JELZŐKKEL ILLETÉK.  SCHÖPFLIN ALADÁRT, NÉMETH LÁSZLÓT, SEM BENEDEK MARCELT, HÁMOS GYÖRGYÖT, DE MÉG KOSZTOLÁNYI DEZSŐT SEM SOROLHATJUK A JOBBOLDALI, NÁCIBARÁT KRITIKUSOK KÖZÉ...                                                     

A MAGYAR POSTA -  ÚGY VÉLEM - JOGOSAN EMLÉKEZETT MEG  A 20. SZÁZAD E KIMAGASLÓ TEHETSÉGŰ,  ÉS  NAGYSZERŰ MŰVÉSZ  SZÜLETÉSÉNEK 100 ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A KIMONDOTTAN SZÉP EMLÉKBÉLYEGGEL.                                      

HA ŐT  SZ. SZ ÚGY ÉRTÉKELI  ”A NEM TÚL JELENTŐS FILMSZINÉSZNŐ”, A  HÁTTÉR  ISMERETE NÉLKÜKL -   AZ AZ Ő FELKÉSZÜLETLENSÉGÉNEK ÉKES BIZONYÍTÉKA.  EZ AZ Ő SZUVERÉN VÉLE-MÉNYE. – DE, HOGY A MAGYAR POSTÁT KÉRDŐRE VONJA - EZ MÁR SÉRTŐ!                                                        

SZELECZKY ZITA MEGÉRDEMLI, HOGY  A MAGYAR  POSTA  SZÜLETÉSÉNEK SZAZADIK ÉVFOR-DULÓJÁN BÉLYEGGEL  EMLÉKEZZÉK MEG RÓLA,  ÚGY AHOGY EGY ÉVVEL KORÁBBAN  TOLNAY KLÁRI IS MŰVÉSZETÉVEL ÉRDEMELTE EZT KI.

SZ. SZ NEM ISMERI SZELECZKY ZITA SZEMLÉLETÉT A NÁCI NÉMETORSZÁGRÓL,   IDÉZEM SZIGETHY GÁBOR SZINHÁZ TÖRTÉNÉSZ, ÍRÓ ÉS RENDEZŐ LAUDÁCIÓJÁT, MELYET A MŰVÉSZ-NŐRŐL A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ ÁTADÁSÁN MONDOTT:  ”A RÁGALOMHADJÁRAT MÁR 1941-BEN MEGINDULT ELLENE, MIKOR NEM VÁLLALTA A BERLINI VENDÉGSZEREPLÉST”.  A HAZAI JOBB OLDALI SAJTÓ EZÉRT ŐT MEGRÓTTA,  FEGYEMIT INDÍTOTTAK ELLENE A SZÍNHÁZÁBAN, MIRE Ő MEGVÁLVÁN A NEMZETITŐL  AZ OPERETT SZINHÁZHOZ SZERZŐ-DÖTT.

HUSZKA JENŐ– SZILÁGYI LÁSZLÓ: MÁRIA FŐHADNAGY CÍMŰ OPERETTJÉNEK BEMUTATÁSA-KOR - KÉSŐBB MINDEN ELŐADÁSON -  FELÁLLVA,  TOMBOLVA TAPSOLT KÖZÖNSÉG, AMIKOR AZT ÉNEKELTE,  HOGY  ”SOHA NE LENGJEN IDEGEN  ZÁSZLÓ BUDAVÁR FELETT”.  A DARABOT TÖBBM MINT 250 ALKALOMMAL ADTÁK ELŐ!

EZUTÁN A MADÁCH KAMARA-SZINHÁZBAN  KÉTSZEMÉLYES DARABAN PARTNERÉNEK, A ZSIDÓ VÁRKONYI ZOLTÁNNAK - 1944 MÁRCIUS 19-ÉN -  A NÉMET MEGSZÁLLÁS NAPJÁN! FELAJÁNLOTTA, HOGY SERLEG-UTCAI  LAKÁSÁN BÚJTATJA.  SZ. SZ. BIZONYÁRA TUD(HAT)JA, EKKOR EZÉRT A STATÁRIÁLIS BÍRÓSÁG ELÉ KELLETT ÁLLNI -  A SÚLYOS BÜNTETÉS HALÁLOS ÍTÉLET IS LEHET! (EZT AZ 1947-ES NÉPBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSON IS ELMONDTA VÁRKONYI ZOLTÁN!)

UGYANEZ ALKALOMMAL A KOMMUNISTA GOBBI HILDÁTÓL KÉRDEZTE A BÍRÓ: „NÁCI ÉS ANTISZEMITA VOLT-E SZELECZKY ZITA?  GOBBI KIJELENTETTE. ” SZELECZKY SOHA SEM VOLT ANTISZEMITA -  ELSZAVALTA PETŐFI FEL A SZENT HÁBORÚRA VERSÉT - „JÖN A MUSZKA, JÖN A MUSZKA ITT IS VAN MÁR VALÓBA”...  A  SZIGETHY IDÉZETET FOLYTATVA: ”NEM TÉVEDETT – PETŐF ÉS, SZELECZKY SEM!   SZELECZKY 1941-BEN NEM VOLT NÁCI ÉS  ANTISZEMITA – EZ VOLT A BŰNE, KÉSŐBB NEM VOLT KOMMUNISTA SEM! AZ VOLRT A BŰNE!”  ÚGY LÁTSZIK, EZEKET A TÉNYEKET NEM ISMERTE AZ ÚJSÁGÍRÓ ÚR - NAGY KÁR!!  

ELKERÜLTE FIGYELMÉT AZ A TÉNY IS,  HOGY VALAMENNYI JELENTŐS SZÍNÉSZT AKKOR  MAGÁHOZ  RENDELTE  SZÁLLASI - ÉS PÁGER ANTALNAK MÉG ÖLTÖZŐJÉBEN GRATULÁLT IS! NEM HISZEM, HOGY  PÁGER ENNEK ÖRÜLT!  HA VALAKI AKKOR EGY SZEREPLÉST AZON A BIZONYOS ESTÉN VISSZAMONDOTT, KOMOLY KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRT.  MINT AZ,  AKI 1949-50-BEN A SZABAD NÉP FÉLÓRÁN, VAGY MÁJUS ELSEJEI KIVONULÁSON NEM ÉLTETTE RÁKOSIT VAGY SZTÁLINT! ÁLLÁSÁVAL, EGYETEMI TANULMÁNYAI MEGSZAKÍTÁSÁVAL JÁT-SZOTT!  

AZ EGYOLDALÚ SZEMLÉLET EGYIK TÁRSADALMI BERENDEZKEDÉSBEN SEM AZ ELVISELHETŐ!

ELVILEG FONTOS, HOGY A SZERZŐ KÖNYVTÁRAKBAN TÜZETESEN UTÁNANÉZZEN  HITELES DOKUMENTUMOKBAN TÉMÁJÁNAK. E NÉLKÜL NEM FORMÁLHAT VÉLEMÉNYT! ÉS  ARRÓL SEM, HOGY KI A MAI TÁRSADALOM FIATALJAI SZÁMÁRA ETALON -  ÉS KI NEM!  MINDEZ VONATKOZIK  A HUNGARIAN FREE PRESS  SZERZŐJÉRE IS..                                                                                                                                     

2015.05.09                                                                  

 MAGYAR FRUZSINA